Loading...

KINH A DI ĐÀ (106/144) - HT. TỊNH KHÔNG.

loading player ...
Player Server VIP Download video
480 KINH A DI ĐÀ (106/144) - HT. TỊNH KHÔNG., 360 KINH A DI ĐÀ (106/144) - HT. TỊNH KHÔNG.,

Channel: Phạm Hoàng Cơ Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc!
Chuyên mục:
Loading...

Video liên quan

TRƯỜNG CA A DI ĐÀ_BẢN ĐẸP FULL HD_ A DI ĐÀ PHẬT20:43TRƯỜNG CA A DI ĐÀ_BẢN ĐẸP FULL HD_ A DI ĐÀ PHẬTTỤNG 48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ ( CÓ CHỮ ) - THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ THOÁT46:50TỤNG 48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ ( CÓ CHỮ ) - THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ THOÁTTrường Ca KINH A DI ĐÀ - Võ Tá Hân phổ nhạc50:13Trường Ca KINH A DI ĐÀ - Võ Tá Hân phổ nhạcTrường Ca "Kinh A Di Đà" (Bản Đẹp HD -Rất Hay) - Trung Tâm Dần Nguyệt2:31:46Trường Ca "Kinh A Di Đà" (Bản Đẹp HD -Rất Hay) - Trung Tâm Dần Nguyệt[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 39: CƯ SĨ LƯU-TỐ-THANH.39:04[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 39: CƯ SĨ LƯU-TỐ-THANH.[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 32: MỘT CƯ SĨ NIỆM PHẬT BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ VÃNG SANH (ĐĐ. PHƯỚC TIẾN)4:17[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 32: MỘT CƯ SĨ NIỆM PHẬT BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ VÃNG SANH (ĐĐ. PHƯỚC TIẾN)[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 41: HAI CHUYỆN NGƯỜI "ĐỨNG" VÀ "NGỒI" VÃNG SANH (HT. TỊNH KHÔNG THUẬT)6:27[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 41: HAI CHUYỆN NGƯỜI "ĐỨNG" VÀ "NGỒI" VÃNG SANH (HT. TỊNH KHÔNG THUẬT)[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 42: HT. GIÁC-HẠNH THUẬT CHUYỆN MỘT NGƯỜI Ở MIỀN QUÊ NIỆM PHẬT VÃNG SANH.2:01[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 42: HT. GIÁC-HẠNH THUẬT CHUYỆN MỘT NGƯỜI Ở MIỀN QUÊ NIỆM PHẬT VÃNG SANH.[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 34: HT. THÍCH-MINH-ĐỨC VÃNG SANH LƯU LẠI XÁ LỢI TOÀN THÂN29:56[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 34: HT. THÍCH-MINH-ĐỨC VÃNG SANH LƯU LẠI XÁ LỢI TOÀN THÂN[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 37: CÁC GƯƠNG VÃNG SANH BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ THỜI CẬN ĐẠI (SƯ CÔ NHƯ LAN)14:17[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 37: CÁC GƯƠNG VÃNG SANH BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ THỜI CẬN ĐẠI (SƯ CÔ NHƯ LAN)[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 40: PHÁP SƯ ĐẠO CHỨNG VÃNG SANH LƯU XÁ LỢI.14:59[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 40: PHÁP SƯ ĐẠO CHỨNG VÃNG SANH LƯU XÁ LỢI.[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 38: MỘT CỤ BÀ NIỆM PHẬT NGỒI TỰ TẠI VÃNG SANH (THÍCH NỮ NHƯ LAN THUẬT)6:33[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 38: MỘT CỤ BÀ NIỆM PHẬT NGỒI TỰ TẠI VÃNG SANH (THÍCH NỮ NHƯ LAN THUẬT)[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 33: MỘT CƯ SĨ NIỆM PHẬT BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ VÃNG SANH Ở BÌNH ĐỊNH.8:27[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 33: MỘT CƯ SĨ NIỆM PHẬT BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ VÃNG SANH Ở BÌNH ĐỊNH.[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 31: CƯ SĨ NGUYỄN-THỊ-HÓA, TRÀ TỲ LƯU XÁ LỢI.39:21[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 31: CƯ SĨ NGUYỄN-THỊ-HÓA, TRÀ TỲ LƯU XÁ LỢI.[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 35: HT. THÍCH-MINH-ĐỨC VÃNG SANH LƯU LẠI XÁ LỢI TOÀN THÂN (QUẢNG NGÃI)13:47[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 35: HT. THÍCH-MINH-ĐỨC VÃNG SANH LƯU LẠI XÁ LỢI TOÀN THÂN (QUẢNG NGÃI)[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 43: MỘT VỊ CƯ SĨ NIỆM PHẬT MỈM CƯỜI VÃNG SANH THOẠI TƯỚNG ĐẸP.0:27[KỲ TÍCH VÃNG SANH] CHUYỆN 43: MỘT VỊ CƯ SĨ NIỆM PHẬT MỈM CƯỜI VÃNG SANH THOẠI TƯỚNG ĐẸP.
Loading...