Loading...

【Riri】Hướng Dẫn Làm Tóc Cổ Trang Thời Đường (1)|【中长发的汉服发型教程】

loading player ...
Làm Tóc 【Riri】Hướng Dẫn Làm Tóc Cổ Trang Thời Đường (1)|【中长发的汉服发型教程】, Cổ Trang 【Riri】Hướng Dẫn Làm Tóc Cổ Trang Thời Đường (1)|【中长发的汉服发型教程】, Thời Hán
''The author agreed the video to be posted. If there're any questions , please leave comments.''
Video này sẽ hướng dẫn làm tóc cổ trang phong cách Hán phục nha!
- Video by: 一千只大日日
- Coser: Riri_日日的ri
- http://www.bilibili.com/video/av8324288/
- http://www.weibo.com/u/2078761525
Channel: ily zhang
Chuyên mục: Làm Tóc Cổ Trang Thời Hán
Loading...

Video liên quan

Loading...